Kategori: Fotoğraf

Mutlak Adalet

Mutlak Adalet

ADALET Sözlük anlamı ile hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk. kısa anlamlarıyla ifade edilir. ADALET, klasik anlamıyla üstün hukuk kuralları ve idealine uygunluk demektir. Bu klasik anlamıyla adalet, hem bir durumu, hem de insanların davranışlarını tanımlar ve kapsayıcı bir nitelik taşır. Böyle olduğu için klasik adalet kavramı hem ahlaki, hem…

Yazar: mutlakadalet 12 Haziran 2018 0